Skip to main content
Naczynia krwionośne - skrzep i zator

Pomaga zapobiegać

Zawałom Serca

Polocard

Pomaga zapobiegać zawałom serca i udarom niedokrwiennym mózgu

Opakowanie 60 tabletek Polocard

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera blisko 18 milionów osób1. W Polsce choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci i stanowią ponad 45% wszystkich zgonów2.

Działając profilaktycznie mamy szansę ustrzec się przed chorobami serca. Modyfikacja czynników ryzyka pozwala na zmniejszenie ryzyka śmierci z powodu chorób układu krążenia nawet o ponad 50%3.

Profilaktyką pierwotną chorób serca jest modyfikacja dotychczasowych, złych nawyków i dążenie do ich poprawy. Zgodnie z rekomendacją Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaleca się3:

  • Zerwanie z nałogiem tytoniowym
  • Dbanie o prawidłową wagę ciała (BMI > 20 lecz < 25kg/m2)
  • Kontrolę poziomu ciśnienia tętniczego krwi (<140/90 mmHg)
  • Regularną aktywność fizyczną

W profilaktyce wtórnej (po zawale serca) pacjentom zalecana jest modyfikacja dotychczasowych zachowań i dążenie do osiągnięcia powyższych założeń3. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wskazują także na potrzebę włączenia leczenia przeciwpłytkowego u pacjentów po przebytym zawale serca4. W przypadku takiej terapii dużą rolę odgrywa między innymi kwas acetylosalicylowy (ASA)4.

Lek Polocard zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje agregację płytek krwi. Dzięki temu lek odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

Lek przeznaczony jest do profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych, takich jak5:

  • zawał serca
  • niestabilna oraz stabilna choroba niedokrwienna serca
  • w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach

1 Cardiovascular disease; World Health Organization; http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/

2 Sytuacja demograficzna Polski; Raport 2016-1017

3 Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku

4 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST w 2017 roku

5 Charakterystyka Produktu Leczniczego Polocard

Nowa reklama Polocard

Dlaczego wybrać właśnie

Polocard?

Dla serca

Pomaga zapobiegać zawałom serca

Sprawdzony

Można go przyjmować z innymi lekami*

Nie podrażnia

Tabletka z różową powłoką, która ochrania żołądek

Niska cena terapii

Koszt miesięcznej terapii to tylko 5 zł**

Dlaczego wybrać właśnie Polocard?

* Polocard z innymi lekami – przeczytaj ulotkę

** Koszt tylko 5 zł miesięcznie. Na podstawie: Cena rekomendowana opakowania Polocard, 75 mg, 60 tabletek wynosi 10,50 zł. Na podstawie mp.pl